Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Tiskové zprávy - Plzeňský kraj

Technické obory mají být více otevřené i ženám

30.9.2014 - Plzeňský kraj

Zástupci základních a středních škol i významných zaměstnavatelů Plzeňského kraje se v úterý 30. září 2014 sešli na krajském úřadě, aby se seznámili se dvěma projekty Akademie Hospodářské komory Plzeňského kraje a Regionální hospodářská komory Plzeňského kraje. První z nich nazvaný Cherchez la femme! má za cíl přivést ženy k technickým oborům, druhý se zaměřuje na podporu podnikatelských znalostí žáků základních škol. Partnery projektů jsou Západočeská univerzita a Techmania Science Center. Projektové záměry jsou v souladu s prioritami Plzeňského kraje v oblasti vzdělávání.

Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. Akademie HK PK, o.p.s. ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, ZČU v Plzni a Techmania Science Center se proto rozhodly pro realizaci projektu Technika a ICT - Cherchez la femme!, který se snaží tento nepříznivý stav zvrátit. Hlavním cílem je zvýšení motivace žákyň základních škol a gymnázií ke studiu technických a ICT oborů.

V rámci projektu se uskuteční ukázkové dny technických oborů, exkurze do firem, odborné workshopy, besedy s profesními odbornicemi a vzdělávaní pro učitele. „Ženy představují v současné době nevyužitý potenciál technických a ICT oborů. Důvody přitom nelze hledat ve schopnostech a předpokladech dívek, ale v zažitých stereotypech a vzorcích chování,“ říká Radka Trylčová, ředitelka Akademie HK PK a manažerka projektu s tím, že právě odstraňování těchto stereotypů a vzorců chování považuje za hlavní cíl projektu. Metodička projektu Radka Štruncová doplňuje, že dívkám „zásadně chybí příklady žen, které v technických a ICT oborech uspěly“. „Pomocí vhodně volených aktivit, chceme dívkám ukázat, že technické a ICT obory zdaleka nejsou čistě mužskou záležitostí. Do všech aktivit zapojíme co nejvíce žen, které v těchto oborech dosáhly úspěchu a seberealizace,“ konstatuje Radka Štruncová.

Projekt Technika a ICT - Cherchez la femme ! podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Podpora podnikatelských znalostí žáků Plzeňského kraje představuje svým obsahem i rozsahem v rámci České republiky zcela jedinečný projekt. Jedná se o pilotní projekt, který bude v nadregionálním rozsahu aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem pro základní školy. „Cílem aktivity není věrná simulace podnikání, jak je tomu u obdobných aktivit zaměřených na žáky středních škol, ale především zvýšení jejich finanční gramotnosti a měkkých dovedností,“ říká manažer projektu Marcel Gondorčín. „Žáci se formou neformálního učení naučí prakticky aplikovat znalosti z povinných předmětů, pracovat v týmu, vyhledávat informace a prezentovat dosažené výsledky,“ dodává.

Celkem bude ve čtyřech krajích ČR vytvořeno 90 minipodniků (fiktivních firem), které budou mezi sebou komunikovat a obchodovat. Vyvrcholením projektu bude veletrh, na kterém budou odbornou porotou vyhlášeny nejúspěšnější fiktivní firmy.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Zdroj Plzeňský kraj

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants