Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 13. 10. 2014
PROGRAM Č. 1 NADECHNI SE!

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Aktivity pro žákyně a učitele ZŠ:
Besedy s profesními odbornicemi
Ukázkové dny technických a ICT oborů na SŠ a SOU Plzeňského kraje
Workshopy v Techmania Science Center
Exkurze do firem
Workshopy pro učitele a výchovné a kariérní poradce/poradkyně

Průběh workshopu:
Workshopu se účastnilo 10 dívek ze ZŠ Poběžovice a 10 dívek ze ZŠ Staňkov.
Pracovní listy – Dívky vypracovávaly pracovní listy zaměřené na expozici, která je soustředěná kolem tematických celků zaměřených na smysly či výkon lidského těla
Show - Dívky viděly různé pokusy s tekutým dusíkem, zároveň měly příležitost vyzkoušet si kapalný dusík na vlastní kůži
Dílny – Děvčata si vlastnoručně vyrobily píšťalku a na jejím praktickém užití si vyzkoušet a ověřit princip fungování dechových nástrojů
Laboratoř – Účastnice si vyrobily vlastní rostlinné preparáty a pod binokulárními mikroskopy pozorovaly stavbu listu, poté si fotosyntézu vyzkoušely prakticky
Workshop – Dívky si sestavily vlastní generátor zvuku a měly šanci vyzkoušet si zkomponovat vlastní zvukový doprovod k videoklipu beze zvuku

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants