Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 20. 10. 2014 PROGRAM Č. 3: FYZIKA JE ZÁBAVA

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Workshop byl zaměřený na seznámení se s principem létání, fyzikálními jevy a akustikou.
Pracovní listy - Posviťme si na optiku! Dívky byly seznámeny s exponáty expozice Edutorium, zaměřené na fyziku a vypracovaly soubor otázek týkající se optiky
Fyzikální laboratoře - Dívky si formou pokusů vyzkoušely podtlak a řadu dalších měření
Dílny – Děvčata měla možnost vžít se do role techniků, v jejichž rukou ležel život tří astronautů mise Apollo 13. Vyzkoušely si jeden z úkolů, který před astronauty skutečně stál a který museli opravdu vyřešit. A k dispozici měly pouze to, co měli oni nahoře
Show – Účastnice si vyzkoušely zahrát na netypické hudební nástroje a objevily, jak vzniká zvuk
Workshop – Dívky se zabývaly teoretickými návrhy stavby kluzáku, řešily konstrukční problém, sestrojily vlastní kluzák schopný překonat vzdálenost 3 metrů a trefovaly se do vytyčeného území
Workshopu se účastnilo 10 dívek ze ZŠ Mrákov, Mgr. Bezděková a 10 dívek ze ZŠ Domažlice Komenského s Mgr. Štenglovou.

Projekt „Technika a ICT –Cherchez la femme ! “podpořila Nadace Open Society Fund Praha zprogramu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants