Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN 20. 10. 2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZÁMEČEK, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 2, PLZEŇ KŘIMICE

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Aktivity pro žákyně a učitele ZŠ:
Besedy s profesními odbornicemi
Ukázkové dny technických a ICT oborů na SŠ a SOU Plzeňského kraje
Workshopy v Techmania Science Center
Exkurze do firem
Workshopy pro učitele a výchovné a kariérní poradce/poradkyně

Průběh ukázkového dne:
shromáždění žákyň 21. ZŠ Plzeň v učebně, kde paní Mgr. Reneta Šindelářová (ředitelka školy) představila jednotlivé obory, které se na škole vyučují
představení realizátora projektu, seznámení s cílem a zaměřením projektu „Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“
rozdělení žákyň do skupin a odchod na jednotlivá pracoviště, seznámení se se zásadami BOZP
na obou pracovištích proběhla teoretická výuka s ukázkami prací studentů oboru Grafický design a média, poté si dívky v obou skupinách vyzkoušely některé činnosti, s kterými se mohou během studia tohoto oboru setkat, po vyzkoušení se obě skupiny vyměnily
vyhodnocení ukázkového dne

Žákyně byly na začátku ukázkového dne rozděleny do dvou skupin. V první skupině si vyzkoušely upravovat a colorovat fotografie v programu Photoshop, druhá skupina dívek kreslila na tabletu, kombinovala a retušovala obrazu, poté se obě skupiny vyměnily.

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants