Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 3. 2. 2015 – FEL – KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který
je financován z Norských fondů
.

Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí
souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni,
Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Aktivity pro studentky 2., 3. a 4. ročníků gymnázií
• Besedy s profesními odbornicemi
• Ukázkové dny technických a ICT oborů na FAV, FEL a FST ZČU v Plzni
• Exkurze do firem


Průběh ukázkového dne:

ZAMĚŘENÍ: MIKROKONTROLÉRY V ŘÍDICÍCH SYSTÉMECH

Dne 3. 2. 2015 proběhl ukázkový den na FEL ZČU, Katedra elektromechaniky a výkonové
elektroniky, kterého se zúčastnilo 18 dívek z Gymnázia Luďka Pika s Mgr. Ivanou
Sirotkovou.

Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu „Technika a ICT - Cherchez
la femme !“
, konkrétními projektovými aktivitami a představení realizátora projektu.

Po úvodním slovu realizátora projektu byly pracovnicemi katedry Ing. Vendulou Mužíkovou
a Ing. Terezou Josefovou představeny jednotlivé obory a možnosti studia na katedře. Po té se
děvčata rozdělila do skupinek, kde se pomocí programování v programu PLS snažila naprogramovat
desku – model křižovatky. Po naprogramování desky si každá dívka vyrobila originální šperk
z elektrosoučástek, který si na památku odnesla domů.

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants